• 02363-830340
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • Da Nang International Airport

Công ty CP Dịch vụ Hàng không sân bay Đà Nẵng thông báo đến Quý cổ đông Báo cáo Tài chính tổng hợp và BCTC Bộ phận quý 3 năm 2016 :

                                           Báo cáo Tài chính bộ phận quý 3 và 9 tháng năm 2016

Trân trọng