• 02363-830340
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • Da Nang International Airport

Công ty CP Dịch vụ Hàng không sâ bay Đà Nẵng xin công bố Báo cáo tài chính tổng hợp quí 1 năm 2016 và công văn giải trình lợi nhuận vượt so quí 1 năm 2015.

Xin vui lòng xem file đính kèm : Báo cáo tài chính tổng hợp quí 1 năm 2016

Trân trọng