• 02363-830340
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • Da Nang International Airport

Kính gửi : Quý Cổ Đông Công Ty CP Dịch vụ Hàng không Sân bay Đà Nẵng

Công ty cổ phần Dịch vụ Hàng không sân bay Đà Nẵng xin trân trọng gửi đên Quý cổ đông Nghị quyết,

Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015  và Điều lệ Công ty sửa đổi năm 2015

Xin vui lòng mở file đính kèm : Biên bản và Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015

                                                       Điều lệ Công ty 2015   

Trân trọng