• 02363-830340
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • Da Nang International Airport

Thông báo cổ đông

Tiêu đề Ngày đăng Tác giả Lượt xem
Điều chỉnh thời gian chuyển nhượng quyền mua và đăng ký đặt mua cổ phiếu MAS 15 Tháng 8 2011 Viết bởi Masco Lượt xem: 25059
Chấp thuận gia hạn Giấy chứng nhận chào bán cổ phiếu ra công chúng 10 Tháng 8 2011 Viết bởi Masco Lượt xem: 25373
Thông báo Thủ tục mua cổ phiếu phát hành thêm đối với cổ đông chưa lưu ký 12 Tháng 7 2011 Viết bởi Masco Lượt xem: 22543
MAS: Thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành tăng vốn điều lệ 17 Tháng 6 2011 Viết bởi Masco Lượt xem: 23197
Thông báo phát hành cổ phiếu ra công chúng 07 Tháng 6 2011 Viết bởi Masco Lượt xem: 26093
Cấp Giấy chứng nhận chào bán cổ phiếu ra công chúng cho CtyCP Dịch vụ Hàng không Sân bay Đà Nẵng 07 Tháng 6 2011 Viết bởi Masco Lượt xem: 20450
Thông báo ngày đăng ký cuối cùng dự Đại hội cổ đông thường niên 2011 08 Tháng 4 2011 Viết bởi Masco Lượt xem: 25190
MAS: Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2010 bằng tiền 10 Tháng 2 2011 Viết bởi Masco Lượt xem: 25310
MAS: 06/01/2011, ngày chính thức giao dịch 66.672 CP ĐKGD bổ sung 04 Tháng 1 2011 Viết bởi Masco Lượt xem: 21746
Nghị Quyết HĐQT về tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2010 25 Tháng 12 2010 Viết bởi Masco Lượt xem: 23238