• 02363-830340
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • Da Nang International Airport

Thông báo cổ đông

Tiêu đề Ngày đăng Tác giả Lượt xem
Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng mua cổ phiếu 17 Tháng 8 2012 Viết bởi Masco Lượt xem: 28613
Thông báo về việc chào bán cổ phiếu ra công chúng 12 Tháng 8 2012 Viết bởi Masco Lượt xem: 29409
Thông báo nhận cổ tức 18 Tháng 6 2012 Viết bởi Masco Lượt xem: 30524
Nghị quyết Hội đồng Quản trị về việc chi trả cổ tức còn lại 2011 24 Tháng 5 2012 Viết bởi Masco Lượt xem: 28777
MAS: Thanh toán cổ tức đợt 2 của năm 2010 bằng tiền và tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2011 bằng tiền 28 Tháng 11 2011 Viết bởi Masco Lượt xem: 26299
MAS: Chấp thuận được đăng ký giao dịch cổ phiếu bổ sung 23 Tháng 11 2011 Viết bởi Masco Lượt xem: 23403
MAS: cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán thay đổi lần thứ 2 13 Tháng 11 2011 Viết bởi Masco Lượt xem: 28040
Nghị quyết số 09 của HĐQT về chi trả và tạm ứng cổ tức 2011 08 Tháng 11 2011 Viết bởi Masco Lượt xem: 28499
Báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng 02 Tháng 10 2011 Viết bởi Masco Lượt xem: 28560
Điều chỉnh thời gian chuyển nhượng quyền mua và đăng ký đặt mua cổ phiếu MAS 14 Tháng 8 2011 Viết bởi Masco Lượt xem: 28243