• 02363-830340
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • Da Nang International Airport

Thông báo cổ đông

Tiêu đề Ngày đăng Tác giả Lượt xem
Chấp thuận gia hạn Giấy chứng nhận chào bán cổ phiếu ra công chúng 09 Tháng 8 2011 Viết bởi Masco Lượt xem: 29498
Thông báo Thủ tục mua cổ phiếu phát hành thêm đối với cổ đông chưa lưu ký 12 Tháng 7 2011 Viết bởi Masco Lượt xem: 23023
MAS: Thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành tăng vốn điều lệ 17 Tháng 6 2011 Viết bởi Masco Lượt xem: 23664
Thông báo phát hành cổ phiếu ra công chúng 07 Tháng 6 2011 Viết bởi Masco Lượt xem: 30741
Cấp Giấy chứng nhận chào bán cổ phiếu ra công chúng cho CtyCP Dịch vụ Hàng không Sân bay Đà Nẵng 07 Tháng 6 2011 Viết bởi Masco Lượt xem: 20708
Thông báo ngày đăng ký cuối cùng dự Đại hội cổ đông thường niên 2011 08 Tháng 4 2011 Viết bởi Masco Lượt xem: 30083
MAS: Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2010 bằng tiền 10 Tháng 2 2011 Viết bởi Masco Lượt xem: 30465
MAS: 06/01/2011, ngày chính thức giao dịch 66.672 CP ĐKGD bổ sung 04 Tháng 1 2011 Viết bởi Masco Lượt xem: 22024
Nghị Quyết HĐQT về tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2010 25 Tháng 12 2010 Viết bởi Masco Lượt xem: 24946
Thông báo về việc chấp thuận ĐKGD bổ sung 24 Tháng 12 2010 Viết bởi Masco Lượt xem: 28390