• 02363-830340
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • Da Nang International Airport

Thông báo cổ đông

Tiêu đề Ngày đăng Tác giả Lượt xem
Cấp Giấy chứng nhận chào bán cổ phiếu ra công chúng cho CtyCP Dịch vụ Hàng không Sân bay Đà Nẵng 07 Tháng 6 2011 Viết bởi Masco Lượt xem: 20566
Thông báo ngày đăng ký cuối cùng dự Đại hội cổ đông thường niên 2011 08 Tháng 4 2011 Viết bởi Masco Lượt xem: 27170
MAS: Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2010 bằng tiền 10 Tháng 2 2011 Viết bởi Masco Lượt xem: 27333
MAS: 06/01/2011, ngày chính thức giao dịch 66.672 CP ĐKGD bổ sung 04 Tháng 1 2011 Viết bởi Masco Lượt xem: 21874
Nghị Quyết HĐQT về tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2010 25 Tháng 12 2010 Viết bởi Masco Lượt xem: 23818
Thông báo về việc chấp thuận ĐKGD bổ sung 24 Tháng 12 2010 Viết bởi Masco Lượt xem: 26657
Thông báo Đăng ký chứng khoán bổ sung 23 Tháng 11 2010 Viết bởi Masco Lượt xem: 28132
Phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu 05 Tháng 10 2010 Viết bởi Masco Lượt xem: 27981
Thông báo phát hành cổ phiếu thưởng theo NQ Đại Hội Cổ đông thường niên 2010 28 Tháng 9 2010 Viết bởi Masco Lượt xem: 27346
Thông báo ngày đăng ký cuối cùng thanh toán cổ tức 24 Tháng 5 2010 Viết bởi Masco Lượt xem: 28181