• 02363-830340
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • Da Nang International Airport

Thông báo cổ đông

Tiêu đề Ngày đăng Tác giả Lượt xem
Chấp thuận gia hạn Giấy chứng nhận chào bán cổ phiếu ra công chúng 09 Tháng 8 2011 Viết bởi Masco Lượt xem: 28527
Thông báo Thủ tục mua cổ phiếu phát hành thêm đối với cổ đông chưa lưu ký 12 Tháng 7 2011 Viết bởi Masco Lượt xem: 22922
MAS: Thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành tăng vốn điều lệ 17 Tháng 6 2011 Viết bởi Masco Lượt xem: 23595
Thông báo phát hành cổ phiếu ra công chúng 07 Tháng 6 2011 Viết bởi Masco Lượt xem: 29678
Cấp Giấy chứng nhận chào bán cổ phiếu ra công chúng cho CtyCP Dịch vụ Hàng không Sân bay Đà Nẵng 07 Tháng 6 2011 Viết bởi Masco Lượt xem: 20665
Thông báo ngày đăng ký cuối cùng dự Đại hội cổ đông thường niên 2011 08 Tháng 4 2011 Viết bởi Masco Lượt xem: 28931
MAS: Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2010 bằng tiền 10 Tháng 2 2011 Viết bởi Masco Lượt xem: 29210
MAS: 06/01/2011, ngày chính thức giao dịch 66.672 CP ĐKGD bổ sung 04 Tháng 1 2011 Viết bởi Masco Lượt xem: 21985
Nghị Quyết HĐQT về tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2010 25 Tháng 12 2010 Viết bởi Masco Lượt xem: 24598
Thông báo về việc chấp thuận ĐKGD bổ sung 24 Tháng 12 2010 Viết bởi Masco Lượt xem: 27693