• 02363-830340
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • Da Nang International Airport

Thông báo cổ đông

Tiêu đề Ngày đăng Tác giả Lượt xem
Nghị quyết chi tạm ứng cổ tức đợt 1/2017 15 Tháng 8 2017 Viết bởi Masco Lượt xem: 157
Thông báo giao dịch cổ phiếu / chứng chỉ quỹ của người nội bộ của công ty đại chúng, người có liên quan của người nội bộ 11 Tháng 8 2017 Viết bởi Masco Lượt xem: 171
Thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan của người nội bộ - Vũ Thị Như Ngọc 11 Tháng 8 2017 Viết bởi Phan Huu Tam Lượt xem: 156
Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ của công ty đại chúng 17 Tháng 7 2017 Viết bởi Masco Lượt xem: 171
MAS: Vũ Thị Như Ngọc - người có liên quan đến Ủy viên HĐQT - đăng ký bán 84.455 CP 13 Tháng 6 2017 Viết bởi Masco Lượt xem: 165
MAS: Vũ Thị Như Ngọc - người có liên quan đến Ủy viên HĐQT - đã bán 57.000 CP 13 Tháng 6 2017 Viết bởi Masco Lượt xem: 141
MAS: Báo cáo giao dịch cổ phiếu Vũ Thị Như Ngọc 13 Tháng 6 2017 Viết bởi Masco Lượt xem: 97
Báo cáo kết quả giao dịch của người có liên quan đến người nội bộ 09 Tháng 6 2017 Viết bởi Masco Lượt xem: 93
Kết luận thanh tra Thuế 31 Tháng 5 2017 Viết bởi Masco Lượt xem: 81
Ngày 29/05/2017 ngày giao dihj đầu tiên 1.258.867 cổ phiếu niêm yết bổ sung 22 Tháng 5 2017 Viết bởi Masco Lượt xem: 75