• 02363-830340
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • Da Nang International Airport

Thông báo cổ đông

Tiêu đề Ngày đăng Tác giả Lượt xem
Báo cáo tài chính bộ phận năm 2016 đã được kiểm toán 06 Tháng 3 2017 Viết bởi Masco Lượt xem: 154
MAS: Nguyễn Minh Ánh - người có liên quan đến Tổng Giám đốc; Ủy viên HĐQT đăng ký bán 50.000 CP 22 Tháng 2 2017 Viết bởi Masco Lượt xem: 147
MAS: Nguyễn Minh Ánh - người có liên quan đến Tổng Giám đốc; Ủy viên HĐQT đăng ký bán 30.300 CP 22 Tháng 2 2017 Viết bởi Masco Lượt xem: 149
Thông báo thủ tục mua cổ phiếu phát hành thêm đối với cổ đông chưa lưu ký 14 Tháng 2 2017 Viết bởi Masco Lượt xem: 8009
MAS: Người có liên quan đến Tổng Giám đốc; Ủy viên HĐQT đăng ký bán 30.300 cổ phiếu 09 Tháng 2 2017 Viết bởi Masco Lượt xem: 153
Báo cáo tài chính quý IV 2016 24 Tháng 1 2017 Viết bởi Masco Lượt xem: 176
Thay đổi người được ủy quyền công bố thông tin 19 Tháng 1 2017 Viết bởi Masco Lượt xem: 156
MAS: Thực hiện quyền mua cổ phiếu 19 Tháng 1 2017 Viết bởi Masco Lượt xem: 163
Tạm Ứng cổ tức đợt 2 năm 2016 bằng tiền 18 Tháng 1 2017 Viết bởi Masco Lượt xem: 149
Báo cáo bạch phát hành cổ phiếu ra công chúng 18 Tháng 1 2017 Viết bởi Masco Lượt xem: 179