• 02363-830340
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • Da Nang International Airport

Thông báo cổ đông

Tiêu đề Ngày đăng Tác giả Lượt xem
Thông báo giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ 25 Tháng 4 2016 Viết bởi Masco Lượt xem: 10027
Biên bản bầu Chủ tịch HĐQT và Tổng giám đốc Công ty 25 Tháng 4 2016 Viết bởi Masco Lượt xem: 10515
Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 23 Tháng 4 2016 Viết bởi Masco Lượt xem: 11639
MAS được gia hạn công bố thông tin BCTC quý 29 Tháng 3 2016 Viết bởi Masco Lượt xem: 10727
Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2015 13 Tháng 1 2016 Viết bởi Masco Lượt xem: 14442
Tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2015 bằng tiền mặt 03 Tháng 12 2015 Viết bởi Masco Lượt xem: 16087
Nghị quyết HĐQT về tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2015 17 Tháng 11 2015 Viết bởi Masco Lượt xem: 15783
MAS: Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2015 bằng tiền mặt 18 Tháng 8 2015 Viết bởi Masco Lượt xem: 22964
Nghị quyết HĐQT về tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2015 và thay thế thành viên HĐQT 12 Tháng 8 2015 Viết bởi Masco Lượt xem: 24099
Thanh toán cổ tức đợt 3 năm 2014 bằng tiền mặt 01 Tháng 6 2015 Viết bởi Masco Lượt xem: 29672