• 02363-830340
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • Da Nang International Airport

Tại Hội nghị Doanh nghiệp thường niên 2016, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) đã công bố 30 doanh nghiệp minh bạch nhất HNX 2016. Công ty CP Dịch vụ Hàng không sân bay Đà Nẵng là một trong 30 Doanh nghiệp được tôn vinh trong dịp này. 

Tính đến ngày 31/10/2016, HNX có 377 doanh nghiệp niêm yết và 355 doanh nghiệp đăng ký giao dịch với tổng giá trị niêm yết và đăng kí giao dịch đạt gần 200 nghìn tỷ đồng và tổng giá trị vốn hóa trên cả 2 thị trường đạt 276.596 tỷ đồng. 

 Năm 2016, HNX đã chọn ra 30 doanh nghiệp minh bạch nhất trên HNX nhằm tôn vinh những doanh nghiệp này trong việc minh bạch thông tin, góp phần vào sự phát triển bền vững của thị trường chứng khoán.

 

Tôn vinh 30 Doanh nghiệp minh bạch nhất HNX 2015 - 2016

ảnh 1

 

Nguồn: http://hnx.vn

10 doanh nghiệp tiến bộ nhất về minh bạch 2014-2015

Đây là năm thứ 4 HNX tổ chức tôn vinh các doanh nghiệp tiến bộ nhất, minh bạch nhất và cũng là năm thứ 2 liên tiếp MAS được vinh danh trong danh sách 10 doanh nghiệp tiến bộ nhất năm 2014-2015 và 30 Doanh nghiệp minh bạch nhất năm 2015-2016.