• 02363-830340
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • Da Nang International Airport

MAS: Công bố thông tin về việc gia hạn thời gian công bố báo cáo tài chính quý năm 2017

Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Sân bay Đà Nẵng (MCK: MAS) công bố thông tin về việc gia hạn thời gian công bố báo cáo tài chính quý năm 2017.

MAS - 2017 02 28 - CBTT duoc chap thuan gia han cong bo BCTC nam 2017.pdf