• 02363-830340
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • Da Nang International Airport

Đây là Chứng nhận trong chương trình đánh giá năng lực doanh nghiệp do VCCI, báo Diễn đàn Doanh nghiệp phối hợp với Viện Nghiên cứu và Phát triển Doanh nghiệp Việt Nam (Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam), Hội Kế toán Và Kiểm toán Việt Nam thực hiện. Chứng nhận được căn cứ vào các hoạt động của các doanh nhiệp bằng mô hình định lượng và các chuẩn mực quốc tế.

 bang khen

Báo Diễn đàn Doanh nghiệp trao chứng nhận cho Công ty CP Dịch vụ hàng không sân bay Đà Nẵng

Masco là một trong những doanh nghiệp mạnh về lĩnh vực cung cấp suất ăn, vật dụng và dụng cụ trên tàu bay,vận chuyển hành khách, tổ lái, tiếp viên tại các sân bay miền trung Việt Nam. Công ty có truyền thống hơn 20 năm xây dựng và phát triển với nhiều danh hiệu cao quý được Đảng và Nhà nước trao tặng
Qua thẩm định của Hội đồng bình chọn, Masco đã vượt qua hàng ngàn doanh nghiệp đề cử nặng ký và được đánh giá là một trong những doanh nghiệp có đội ngũ lãnh đạo trẻ trung, năng động.
Là một trong những doanh nghiệp đạt chỉ số tài chính tốt nhất năm 2017, Masco đã chứng tỏ được uy tín thương hiệu, cũng như năng lực kinh doanh của mình. Đây cũng là sự ghi nhận những đóng góp và nỗ lực của tập thể cán bộ công nhân viên công ty trong suốt hơn 20 năm qua.