• 02363-830340
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • Da Nang International Airport

MASCO kính gửi quý cổ đông, quý khách hàng và các đối tác Báo cáo Tài chính tổng hợp năm 2015 đã kiểm toán.

Xin vui lòng mở file đính kèm :

                                             + Báo cáo Tài chính Tổng hợp  năm 2015 đã kiểm toán

Trân trọng.