• 02363-830340
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • Da Nang International Airport

CÔNG B THÔNG TIN 24H

Kính gửi :         -Ủy ban chứng khoán Nhà nước

-Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

 

I.GIỚI THIỆU VỀ TỔ CHỨC CÔNG BỐ THÔNG TIN :

1. Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không sân bay Đà Nẵng

2. Mã chứng khoán:             MAS; sàn giao dịch HNX

3. Địa chỉ trụ sở chính: Sân bay Quốc tế Đà Nẵng, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng

4. Điện thoại: 0511.3826880 – 05113830340; Fax:      0511.3826133

II. NỘI DUNG THÔNG TIN CÔNG BỐ:

   - Đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2015 : Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt theo Hợp đồng cung cấp dịch vụ số 54/15/AUD.VVALUES ngày 01/7/2015.

Nội dung :  Soát xét  Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2015 và phát hành Báo cáo kết quả soát xét cho giai đoạn từ 01/01/2015 đến 30/6/2015. Kiểm toán và phát hành Báo cáo Tài chính năm cho năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2015. 

                                                                                             Ngày 01 tháng 07 năm 2015
                                                                                      Người thực hiện công bố thông tin

                                                                                                  Trần Thanh Hải