• 02363-830340
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • Da Nang International Airport

Kính gửi : Quý cổ đông

Hội đồng quản trị Công ty CP Dịch vụ Hàng không sân bay Đà Nẵng trân trọng công bố Báo cáo Tài chính đã kiểm toán năm 2013

Xin vui lòng mở file đính kèm : Báo cáo Tài chính đã kiểm toán năm 2013