• 02363-830340
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • Da Nang International Airport

Công ty cổ phần dịch vụ hàng không sân bay Đà Nẵng (MCK : MAS ) công bố thông tin báo cáo kiểm toán 6 tháng đầu năm 2018: 

Xem thông tin chi tiết tại đây

Báo cáo kiểm toán bộ phận kèm giải trình

Báo cáo kiểm toán tổng hợp kèm giải trình