• 02363-830340
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • Da Nang International Airport

Công ty CP Dịch vụ hàng không sân bay Đà Nẵng (Masco) báo cáo thông tin tài chính 6 tháng đầu năm 2020, cụ thể như sau:

BCTC 6 tháng 2020

Giải trình LN Quý 2-2020