• 02363-830340
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • Da Nang International Airport

Công ty cổ phần dịch vụ hàng không sân bay Đà Nẵng (MCK : MAS ) công bố thông tin báo cáo kiểm toán 6 tháng đầu năm 2020, thông tin chi tiết dưới đây:

BCTC kiểm toán 6 tháng - 2020

Trân trọng thông báo.