• 02363-830340
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • Da Nang International Airport

Công ty cổ phần dịch vụ hàng không sân bay Đà Nẵng thông báo về việc tạm hoãn công bố BCTC bán niên năm 2021, cụ thể như sau:

- CV xin gia hạn công bố thông tin BCTC bán niên 2021

- CV chấp thuận gia hạn công bố BCTC bán niên 2021 của UBCK

Trân trọng thông báo./.