• 02363-830340
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • Da Nang International Airport

Công ty CP Dịch vụ hàng không sân bay Đà Nẵng (Masco) công bố Báo cáo tài chính 6 tháng năm 2021, cụ thể như sau:

- BCTC 6 tháng 2021

Trân trọng thông báo./.