• 02363-830340
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • Da Nang International Airport

Công ty CP Dịch vụ hàng không sân bay Đà Nẵng (Masco) công bố Báo cáo tài chính năm 2022 (đã kiểm toán), thông tin chi tiết theo đường dẫn sau:

- Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022

- Giải trình Lợi nhuận BCTC sau kiểm toán năm 2022

Trân trọng./.