• 02363-830340
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • Da Nang International Airport

Công ty CP Dịch vụ hàng không sân bay Đà Nẵng (Masco) công bố Báo cáo tài chính soát xét 6 tháng năm 2023 (English version), cụ thể như sau:

- Báo cáo tài chính soát xet 6 thang 2023 (English version)

Trân trọng./.