• 02363-830340
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • Da Nang International Airport

Quan hệ cổ đông

Quan hệ cổ đông

MAS_Tạm ứng cổ tức đợt 1 bằng tiền mặt năm 2012

Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không sân bay Đà Nẵng xin trân trọng thông báo về ngày đăng ký cuối cùnđể

nhận cổ tức đợt 1 năm 2012 như sau:

 

- Tổ chức đăng ký: Công ty cổ phần Dịch vụ Hàng không Sân bay Đà Nẵng
- Trụ sở chính: Sân bay quốc tế Đà Nẵng - Q. Hải Châu - TP. Đà Nẵng
- Điện thoại: 05113614275
- Fax: 05113826133
- Tên chứng khoán: Cổ phiếu CTCP Dịch vụ Hàng không Sân bay Đà Nẵng
- Mã chứng khoán: MAS
- Mã ISIN: VN000000MAS1
- Mệnh giá: 10,000 đồng
- Sàn giao dịch: UpCOM
- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
- Ngày đăng ký cuối cùng: 19/12/2012

- Lý do và mục đích: Tạm ứng cổ tức đợt 1 bằng tiền mặt năm 2012

- Tỷ lệ thực hiện: 20%/cổ phiếu( 01 cổ phiếu được nhận 2.000 đồng)

- Thời gian thực hiện: 28/12/2012

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán hữu nhận cổ tức tại Văn phòng Công ty cổ phần Dịch vụ Hàng không Sân bay Đà Nẵng, địa chỉ tại: Sân bay Quốc tế Đà Nẵng- Q Hải Châu – Tp Đà Nẵng (vào các ngày làm việc trong tuần) từ ngày 28/12/2012 và xuất trình chứng minh nhân dân.

Đề nghị các Thành viên đối chiếu và gửi Thông báo xác nhận dưới dạng chứng từ điện tử qua cổng giao tiếp điện tử của VSD đối với Thành viên lưu ký/qua email vào địa chỉ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. đối với Thành viên mở tài khoản trực tiếp xác nhận chấp thuận hoặc không chấp thuận đối với thông tin người sở hữu trong Danh sách người sở hữu chứng khoán MAS lưu ký thực hiện quyền cho VSD (Trường hợp không chấp thuận do có sai sót hoặc sai lệch số liệu, Thành viên phải gửi thêm cho VSD văn bản thông báo trong đó nêu rõ các thông tin sai sót hoặc sai lệch số liệu để phối hợp điều chỉnh).

Thời hạn gửi văn bản xác nhận: Chậm nhất vào 15h ngày 21/12/2012.

Trường hợp Thành viên gửi văn bản xác nhận chậm so với quy định, VSD sẽ coi danh sách do VSD cung cấp cho Thành viên là chính xác và đã được Thành viên xác nhận. Trường hợp phát sinh tranh chấp hoặc gây thiệt hại cho người sở hữu, Thành viên sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với các tranh chấp hoặc thiệt hại phát sinh cho người sở hữu.

Đề nghị các Thành viên thông báo đầy đủ, chi tiết nội dung của thông báo này đến từng nhà đầu tư lưu ký chứng khoán nêu trên tại Thành viên chậm nhất trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày ghi trên thông báo của VSD.