• 02363-830340
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • Da Nang International Airport

Đại hội đồng cổ đông

Tiêu đề Ngày đăng Tác giả Lượt xem
Công ty CP Dịch vụ hàng không sân bay Đà Nẵng (Masco) thông báo ngày đăng ký cuối cùng chốt quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 10 Tháng 5 2024 Viết bởi Masco Lượt xem: 77
Masco thông báo thay đổi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 22 Tháng 4 2024 Viết bởi Masco Lượt xem: 177
Công ty CP Dịch vụ hàng không sân bay Đà Nẵng (Masco) công bố Nghị quyết triệu tập ĐHĐCĐ 2024 05 Tháng 4 2024 Viết bởi Masco Lượt xem: 237
Công ty CP Dịch vụ hàng không sân bay Đà Nẵng (Masco) công bố ngày đăng ký cuối cùng chốt quyền tham dự ĐHCĐ 2024 08 Tháng 3 2024 Viết bởi Masco Lượt xem: 255
Công ty CP Dịch vụ hàng không sân bay Đà Nẵng (Masco) công bố Biên bản và Nghị quyết về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản tháng 02/2024 29 Tháng 2 2024 Viết bởi Masco Lượt xem: 228
Masco thông báo lấy ý kiến cổ đông tháng 02 năm 2024 25 Tháng 1 2024 Viết bởi Masco Lượt xem: 326
Công ty CP Dịch vụ hàng không sân bay Đà Nẵng (Masco) công bố thông tin Nghị quyết của HĐQT về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2023 28 Tháng 12 2023 Viết bởi Masco Lượt xem: 301
Công ty CP Dịch vụ hàng không sân bay Đà Nẵng (Masco) công bố Biên bản và Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2023 27 Tháng 4 2023 Viết bởi Masco Lượt xem: 532
Công ty CP Dịch vụ hàng không sân bay Đà Nẵng (Masco) công bố Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2022 24 Tháng 6 2022 Viết bởi Masco Lượt xem: 736
Masco thông báo triệu tập và dự thảo các nội dung họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 (lần 2) 03 Tháng 6 2022 Viết bởi Masco Lượt xem: 727