• 02363-830340
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • Da Nang International Airport

Công ty CP Dịch vụ hàng không sân bay Đà Nẵng (Masco) công bố Biên bản và Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2023, cụ thể:

- Biên bản ĐHĐCĐ 2023                                  - Điều lệ Công ty 2023

- Nghị quyết ĐHĐCĐ 2023

Trân trọng thông báo./.