• 02363-830340
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • Da Nang International Airport

Thông báo cổ đông

Tiêu đề Ngày đăng Tác giả Lượt xem
Công ty CP Dịch vụ hàng không sân bay Đà Nẵng (Masco) thông báo mời tham gia mua tài sản thanh lý tại Thừa Thiên Huế 01 Tháng 3 2022 Viết bởi Masco Lượt xem: 522
Công ty CP Dịch vụ hàng không sân bay Đà Nẵng (Masco) công bố Chính sách chất lượng & ATTP năm 2022 05 Tháng 1 2022 Viết bởi Masco Lượt xem: 645
Công ty CP Dịch vụ hàng không sân bay Đà Nẵng (Masco) thông báo tuyển dụng nhân sự tại Chi nhánh sân bay Cam Ranh 17 Tháng 12 2021 Viết bởi Masco Lượt xem: 1092
Công ty CP Dịch vụ hàng không sân bay Đà Nẵng (Masco) thông báo thay đổi địa điểm giao dịch Văn phòng Công ty 03 Tháng 11 2021 Viết bởi Masco Lượt xem: 819
Công ty CP Dịch vụ hàng không sân bay Đà Nẵng (Masco) công bố Nghị quyết của HĐQT vv kiện toàn CTCB nhiệm kỳ 2021-2026 29 Tháng 10 2021 Viết bởi Masco Lượt xem: 704
Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 25 Tháng 6 2021 Viết bởi Masco Lượt xem: 855
Masco_Cập nhật tài liệu Đại hội đồng cổ đông 2021 23 Tháng 6 2021 Viết bởi Masco Lượt xem: 762
Masco thông báo tổ chức Chương trình Đại hội đồng cổ đông năm 2021 (thay đổi lần 1) 04 Tháng 6 2021 Viết bởi Masco Lượt xem: 750
Công ty CP Dịch vụ hàng không sân bay Đà Nẵng (Masco) thông báo thay đổi thời gian tổ chức Chương trình Đại hội đồng cổ đông năm 2021 12 Tháng 5 2021 Viết bởi Masco Lượt xem: 756
Công ty CP Dịch vụ hàng không sân bay Đà Nẵng (Masco) thông báo Nghị Quyết v/v chốt danh sách cổ đông và triệu tập Đai hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 30 Tháng 3 2021 Viết bởi Masco Lượt xem: 908