• 02363-830340
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • Da Nang International Airport

Thông báo cổ đông

Tiêu đề Ngày đăng Tác giả Lượt xem
Ngày 29/05/2017 ngày giao dihj đầu tiên 1.258.867 cổ phiếu niêm yết bổ sung 22 Tháng 5 2017 Viết bởi Masco Lượt xem: 1065
Thông báo chấp thuận niêm yết bổ sung 1.258.867 cố phiếu trên HNX 22 Tháng 5 2017 Viết bởi Masco Lượt xem: 1064
Giải trình biến động LNST tại BCTC tổng hợp quý 1.2017 11 Tháng 5 2017 Viết bởi Masco Lượt xem: 1054
MAS: Vũ Thị Như Ngọc - người có liên quan đến Ủy viên HĐQT - đăng ký bán 64.000 CP 10 Tháng 5 2017 Viết bởi Masco Lượt xem: 1012
BCTC quý 1 2017(Văn phòng công ty) 09 Tháng 5 2017 Viết bởi Masco Lượt xem: 1953
MAS: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt 09 Tháng 5 2017 Viết bởi Masco Lượt xem: 1049
Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ 08 Tháng 5 2017 Viết bởi Masco Lượt xem: 1055
Thông báo Trả cổ tức đợt 3 năm 2016 bằng tiền 05 Tháng 5 2017 Viết bởi Masco Lượt xem: 2496
Báo cáo tài chính quý 1 2017 04 Tháng 5 2017 Viết bởi Masco Lượt xem: 1078
Giải Trình biến động lợi nhuận báo cáo tài chính quý I năm 2017 25 Tháng 4 2017 Viết bởi Masco Lượt xem: 1098