• 02363-830340
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • Da Nang International Airport

Ngày 27/05/2019, Ban kiểm soát MASCO bầu Ông Đinh Hồng Sơn- Trưởng ban kiểm soát mới nhiệm kỳ 2016-2021 có hiệu lực từ ngày 24/04/2019 thay thế ông Nguyễn Dũng.

Xem thông tin chi tiết tại đây