• 02363-830340
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • Da Nang International Airport

Hội đồng quản trị C.ty CP Dịch vụ Hàng không Sân bay Đà Nẵng ( MASCO ) trân trọng  thông báo về triệu tập Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020 như sau:

Xem thông tin chi tiết tại đây

Giấy xác nhận tham dự

Giấy ủy quyền