• 02363-830340
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • Da Nang International Airport

Công ty CP Dịch vụ hàng không sân bay Đà Nẵng (Masco) công bố Nghị quyết của HĐQT vv kiện toàn CTCB nhiệm kỳ 2021-2026, cụ thể như sau:

- Nghị quyết kiện toàn công tác cán bộ Công ty nhiệm kỳ 2021-2026

Trân trọng./.