• 02363-830340
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • Da Nang International Airport

Công ty CP Dịch vụ hàng không sân bay Đà Nẵng (Masco) thông báo mời tham gia mua tài sản thanh lý tại  Chi nhánh sân bay Phú Bài, Thừa Thiên Huế, chi tiết tham khảo đường dẫn bên dưới:

- Thông báo mời tham gia mua tài sản thanh lý

Trân trọng./.