• 02363-830340
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • Da Nang International Airport

Công ty CP Dịch vụ hàng không sân bay Đà Nẵng (Masco) công bố Nghị quyết của HĐQT vv chốt danh sách để tham gia Đại hội đồng cổ đông năm 2022, cụ thể như sau:

- Nghị quyết số: 02/NQ-HĐQT-DVĐN

- Thông báo thời gian chốt danh sách cổ đông 2022

Trân trọng thông báo./.