• 02363-830340
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • Da Nang International Airport

Công ty CP Dịch vụ hàng không sân bay Đà Nẵng (Masco) công bố Nghị quyết lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2023, cụ thể như sau:

- Nghị quyết lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC 2023

Trân trọng./.