• 02363-830340
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • Da Nang International Airport

Thông tin chi tiết tuyển dụng được đăng trên báo:

- Báo Thanh Niên - Miền Trung, số ra các ngày: 05/09 - 07/09 - 11/09 - 12/09/2016

- Báo Tuổi Trẻ -Miền Trung, số ra các ngày: 12/09 - 14/09 - 16/09/2016

- Báo Khánh Hòa: 12/09 - 14/09 - 16/09/2016