• 02363-830340
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • Da Nang International Airport

Thông tin chi tiết tuyển dụng được đăng trên báo:

- Báo Tuổi Trẻ - Khánh Hòa, số ra các ngày: 08/05 - 09/05 - 13/05/2016

- Báo Thanh Niên - Khánh Hòa, số ra các ngày: 16/05 - 19/05 - 21/05 - 23/05/2016