• 02363-830340
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • Da Nang International Airport

Công ty CP Dịch vụ Hàng không sân bay Đà Nẵng xin gửi đến quí cổ đông Báo cáo Tài chính Tổng hợp và Bộ phận quí II và 6 tháng đầu năm 2017

Xin vui lòng mở file đính kèm

Báo cáo Tài chính Tổng hợp  quí II và 6 tháng đầu năm 2017

Báo cáo Tài chính  Bộ phận quí II và 6 tháng đầu năm 2017

Giải trình lợi nhuận giảm quí II / 2017- Báo cáo Tài chính  Bộ phận