• 02363-830340
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • Da Nang International Airport

Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không sân bay Đà Nẵng trong 20 năm qua đã từng bước nỗ lực áp dụng các qui trình quản trị, quản lý chất lượng theo thông lệ và chuẩn mực quốc tế nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ ...đồng thời được Đảng và Nhà nước đã ghi nhận và tặng thưởng Huân chương lao động Hạng 3, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Giao thông Vận tải, Cờ thi đua của Cục Hàng không Dân dụng Việt Nam, Cờ thi đua của Tổng Công ty HKVN, nhiều Bằng khen của ngành Hàng không và Ủy ban nhân dân các cấp của Thành phố Đà Nẵng.  

CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG

 
      ISO9001:2008 Certificate February 07, 2013                                      

 

                                       Quacert ISO                                                       

   ISO9001:2008 Certificate November 25, 2005

 

 

 BVQI ISO            
 

THÀNH TÍCH 

 
Huân chương lao động hạng Ba - Chủ tịch nước CH XHCN VN tặng                  

         Huan chuong website   
Cờ thi đua kỷ niệm 20 năm thành lập - Bộ Giao thông Vận tải tặng co thi dua website