• 02363-830340
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • Da Nang International Airport

Công ty cổ phần dịch vụ hàng không sân bay Đà Nẵng ( MCK : MAS ) báo cáo tài chính đã được soát xét cho kỳ kế toán 6 tháng kết thúc:

BCTC-soat-xet-nm-2017-tong-hop.pdf

Giải trình LN tăng 10