• 02363-830340
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • Da Nang International Airport

Công ty CP Dịch vụ hàng không sân bay Đà Nẵng (Masco) công bố thông tin Nghị quyết của HĐQT về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2023, cụ thể như sau:

- Nghị quyết của HĐQT vv lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

- Thông báo gửi VSD vv chốt Danh sách cổ đông

Trân trọng./.