• 02363-830340
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • Da Nang International Airport

Thông báo cổ đông

Tiêu đề Ngày đăng Tác giả Lượt xem
Công ty CP Dịch vụ hàng không sân bay Đà Nẵng (Masco) thông báo giải trình nguyên nhân CP thuộc diện cảnh báo và phương án khắc phục 05 Tháng 7 2022 Viết bởi Masco Lượt xem: 287
Công ty CP Dịch vụ hàng không sân bay Đà Nẵng (Masco) thông báo thay đổi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 22 Tháng 4 2022 Viết bởi Masco Lượt xem: 314
Công ty CP Dịch vụ hàng không sân bay Đà Nẵng (Masco) công bố Nghị quyết của HĐQT vv chốt danh sách để tham gia Đại hội đồng cổ đông năm 2022 21 Tháng 3 2022 Viết bởi Masco Lượt xem: 276
Công ty CP Dịch vụ hàng không sân bay Đà Nẵng (Masco) thông báo mời tham gia mua tài sản thanh lý tại Thừa Thiên Huế 01 Tháng 3 2022 Viết bởi Masco Lượt xem: 319
Công ty CP Dịch vụ hàng không sân bay Đà Nẵng (Masco) công bố Chính sách chất lượng & ATTP năm 2022 05 Tháng 1 2022 Viết bởi Masco Lượt xem: 390
Công ty CP Dịch vụ hàng không sân bay Đà Nẵng (Masco) thông báo tuyển dụng nhân sự tại Chi nhánh sân bay Cam Ranh 17 Tháng 12 2021 Viết bởi Masco Lượt xem: 685
Công ty CP Dịch vụ hàng không sân bay Đà Nẵng (Masco) thông báo thay đổi địa điểm giao dịch Văn phòng Công ty 03 Tháng 11 2021 Viết bởi Masco Lượt xem: 551
Công ty CP Dịch vụ hàng không sân bay Đà Nẵng (Masco) công bố Nghị quyết của HĐQT vv kiện toàn CTCB nhiệm kỳ 2021-2026 29 Tháng 10 2021 Viết bởi Masco Lượt xem: 513
Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 25 Tháng 6 2021 Viết bởi Masco Lượt xem: 659
Masco_Cập nhật tài liệu Đại hội đồng cổ đông 2021 23 Tháng 6 2021 Viết bởi Masco Lượt xem: 566