• 02363-830340
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • Da Nang International Airport

Thông báo cổ đông

Tiêu đề Ngày đăng Tác giả Lượt xem
MAS: Thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành tăng vốn điều lệ 17 Tháng 6 2011 Viết bởi Masco Lượt xem: 24719
Thông báo phát hành cổ phiếu ra công chúng 07 Tháng 6 2011 Viết bởi Masco Lượt xem: 37339
Cấp Giấy chứng nhận chào bán cổ phiếu ra công chúng cho CtyCP Dịch vụ Hàng không Sân bay Đà Nẵng 07 Tháng 6 2011 Viết bởi Masco Lượt xem: 21526
Thông báo ngày đăng ký cuối cùng dự Đại hội cổ đông thường niên 2011 08 Tháng 4 2011 Viết bởi Masco Lượt xem: 36994
MAS: Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2010 bằng tiền 10 Tháng 2 2011 Viết bởi Masco Lượt xem: 38151
MAS: 06/01/2011, ngày chính thức giao dịch 66.672 CP ĐKGD bổ sung 04 Tháng 1 2011 Viết bởi Masco Lượt xem: 22884
Nghị Quyết HĐQT về tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2010 25 Tháng 12 2010 Viết bởi Masco Lượt xem: 27458
Thông báo về việc chấp thuận ĐKGD bổ sung 24 Tháng 12 2010 Viết bởi Masco Lượt xem: 32643
Thông báo Đăng ký chứng khoán bổ sung 23 Tháng 11 2010 Viết bởi Masco Lượt xem: 37682
Phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu 05 Tháng 10 2010 Viết bởi Masco Lượt xem: 37582