• 02363-830340
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • Da Nang International Airport

Công ty CP Dịch vụ hàng không sân bay Đà Nẵng (Masco) thông báo đến Quý Cổ đông về việc thay đổi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2020 (thay đổi thời gian lần 1) như sau:

Xem thông tin chi tiết tại đây