• 02363-830340
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • Da Nang International Airport

Công ty CP Dịch vụ hàng không sân bay Đà Nẵng thông báo thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2020 lần 2 như sau:

Thông báo tổ chức Đại hội cổ đông 2020 lần 2

Nghị quyết HĐQT về việc tổ chức ĐHCĐ lần 2

Trân trọng./.