• 02363-830340
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • Da Nang International Airport

Công ty CP Dịch vụ hàng không sân bay Đà Nẵng (Masco) công bố ngày đăng ký cuối cùng chốt quyền tham dự ĐHCĐ 2023, cụ thể như sau:

- Thông báo thời gian chốt danh sách cổ đông 2023

Trân trọng./.