• 02363-830340
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • Da Nang International Airport

Công ty CP Dịch vụ hàng không sân bay Đà Nẵng (Masco) thông báo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa kèm Thông báo của Ủy ban chứng khoán Nhà nước, cụ thể như sau:

- Thông báo tỷ lệ SHNN tối đa tại Masco

- CBTT về tỷ lệ SHNN tối đa

Trân trọng./.