• 02363-830340
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • Da Nang International Airport

Công ty CP Dịch vụ hàng không sân bay Đà Nẵng (Masco) thông báo về việc chốt danh sách cổ đông thực hiện lấy ý kiến bằng văn bản, cụ thể như sau:

- VSD_Thông báo gửi chốt Danh sách cổ đông

Trân trọng./.