• 02363-830340
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • Da Nang International Airport

Công ty CP Dịch vụ hàng không sân bay Đà Nẵng (Masco) công bố Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2023, cụ thể như sau:

- Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2023

Trân trọng./.