• 02363-830340
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • Da Nang International Airport

Công ty CP Dịch vụ hàng không sân bay Đà Nẵng (Masco) công bố Thông báo của VSD về ngày đăng ký cuối cùng chốt quyền tham dự ĐHCĐ 2024, cụ thể như sau:

- Thông báo thời gian chốt danh sách cổ đông 2024 của VSD

Trân trọng./.