• 02363-830340
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • Da Nang International Airport

Tin tức và sự kiện

Tin tức và sự kiện

MASCO tổ chức khóa học Tái cấu trúc và chuẩn hóa các khâu quản lý, tăng năng suất lao động

Sáng ngày 17/9/2013 vừa qua, Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Sân bay Đà Nẵng (MASCO) phối hợp với Trung tâm Đào tạo Giám đốc và Nhà quản lý Doanh nghiệp Việt Nam (VINACEN) đã tổ chức thành công khóa học: “Tái cấu trúc và chuẩn hóa các khâu quản lý để tiết kiệm chi phí, tăng năng suất lao động, tăng hiệu quả sản xuất kinh doanh” cho hơn 50 cán bộ, nhân viên của Công ty.

Nội dung chính của khóa đào tạo tập trung vào 03 vấn đề chính:

            - Chuẩn hóa việc đánh giá người lao động để có cơ sở sàng lọc, cơ cấu lại nhân sự; tạo dựng lòng tin và giữ vững thương hiệu cho doanh nghiệp thời khủng hỏang.

            - Chuẩn hóa việc quản lý một số chi phí trong hoạt động SXKD vì sự phát triển của doanh nghiệp và quyền lợi của người lao động.

            - Chuẩn hóa việc bố trí công việc, đào tạo, sàng lọc nhân sự để tăng năng suất, hiệu quả, tiết kiệm chi phí quản lý, chi phí nhân công.

Qua khóa đào tạo, các học viên đã được cung cấp những kiến thức, phương pháp, cách thức, các giải pháp tái cấu trúc, chuẩn hóa các khâu quản lý nhằm nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp thực tế tại MASCO.