• 02363-830340
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • Da Nang International Airport

Thông báo cổ đông

Tiêu đề Ngày đăng Tác giả Lượt xem
MAS được gia hạn công bố thông tin BCTC quý 29 Tháng 3 2016 Viết bởi Masco Lượt xem: 11101
Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2015 13 Tháng 1 2016 Viết bởi Masco Lượt xem: 14927
Tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2015 bằng tiền mặt 03 Tháng 12 2015 Viết bởi Masco Lượt xem: 16479
Nghị quyết HĐQT về tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2015 17 Tháng 11 2015 Viết bởi Masco Lượt xem: 15854
MAS: Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2015 bằng tiền mặt 18 Tháng 8 2015 Viết bởi Masco Lượt xem: 23061
Nghị quyết HĐQT về tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2015 và thay thế thành viên HĐQT 12 Tháng 8 2015 Viết bởi Masco Lượt xem: 24599
Thanh toán cổ tức đợt 3 năm 2014 bằng tiền mặt 01 Tháng 6 2015 Viết bởi Masco Lượt xem: 30159
Nghị quyết HĐQT về chi trả cổ tức đợt 3 năm 2014 27 Tháng 5 2015 Viết bởi Masco Lượt xem: 29783
Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2014 12 Tháng 3 2015 Viết bởi Masco Lượt xem: 29881
Tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2014 bằng tiền mặt 20 Tháng 1 2015 Viết bởi Masco Lượt xem: 31773