• 02363-830340
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • Da Nang International Airport

Công ty CP Dịch vụ hàng không sân bay Đà Nẵng (Masco) công bố Báo cáo tài chính năm 2022 (English version), cụ thể như sau:

- Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022 (Tiếng Anh)

- Công văn đính chính BCTC 2022 (Tiếng Anh)

Trân trọng./.